Caută pe site
28.01.2016
Certificat de inregistrare a mărcii SAL - eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
15.06.2015
Spot TV - Consiliul de mediere
27.04.2015
TABLOUL MEDIATORILOR Autorizaţi, actualizat la 27.04.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan nr. 7,sector 2,cod poştal 023998
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - vineri între orele 11:00 - 15:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

FORMULARE UTILE

[ Data ultimei modificări: 04.12.2014 ]

Link - MODELE Cerere de candidatură și Declarație pe proprie răspundere necesare depunerii Dosarului de candidatură pentru alegerile Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor

Descarcă

Declaraţie tip (Anexa 2C)

Descarcă

Declaraţie de inscriere date în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A)

Descarcă

Contract Imprumut de folosinţă(comodat)

Descarcă

Cerere înscriere în Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor din Domeniul Medierii - secţiunea II

Descarcă

Cerere înscriere în Registrul Naţional de Evidenţă al Organizaţiilor din Domeniul Medierii - secţiunea I

Descarcă

Cerere utilizare sigla

Descarcă

Cerere schimbare forma de exercitare

Descarcă

Cerere modificare sediu,denumire sau date contact

Descarcă

Cerere inscriere in TM (Anexa 2B)

Descarcă

Cerere evaluare mediator - alte programe de formare

Descarcă

Cerere avizare formă de exercitare a profesiei de mediator

Descarcă

Cerere autorizare ca mediator (Anexa 2)

Descarcă

Cerere autorizare a cursurilor de formare continuă

Descarcă

Act înfiinţare Birou Mediatori Asociaţi

Descarcă

Act înfiinţare Birou Mediator

Descarcă

Act aditional la actul de înfiinţare

Descarcă

Copyright 2008 - 2013 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.