Caută pe site
18.03.2015
Comunicat - Comisia de Validare a Voturilor
07.03.2015
LISTELE mediatorilor cu drept de vot pe cele două categorii de opțiuni de vot: ”la urnă” și ”prin corespondență”
06.03.2015
CALENDARUL ALEGERILOR membrilor Consiliului de mediere - 2015
02.03.2015
Instrucțiuni privind exprimarea votului ”la urnă” și ”prin corespondență”
02.03.2015
Decizii privind procedurile exercitării dreptului de vot ”prin corespondență” și ”la urnă”
27.02.2015
LISTA FINALĂ a candidaților pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere - 2015
21.02.2015
DECIZIA Comisiei Electorale cu privire la validarea candidaturilor pentru alegerile membrilor Consiliului de mediere
18.02.2015
TABEL cu mediatorii care au depus Dosarul de candidatură în perioada 04-14.02.2015, actualizat la 18.02.2015
11.02.2015
PROCEDURILE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR membrilor Consiliului de mediere - 2015
02.02.2015
TABLOUL MEDIATORILOR Autorizaţi, actualizat la 31.01.2015
02.02.2015
LISTA FINALĂ a mediatorilor cu drept de vot, actualizată la data de 02.02.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan, nr. 7,sector 2,cod 023998
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - vineri între orele 11:00 - 15:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2005;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

Legislaţie

[ Data ultimei modificări: 21.01.2015 ]

Hotărârea nr.20 din 31.05.2014 privind taxa profesională anuală

Descarcă

Regulament de Organizare şi Funcţionare a Comisiei Consultative cu modificările şi completările ulterioare(ROF) actualizat la 17.06.2014

Descarcă

Hotărârea nr.5315 din 26 octombrie 2013 privind modificarea standardului de formare

Descarcă

Standardului de formare a mediatorului actualizat

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012

Descarcă

Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013

Descarcă

Codul european de conduită pentru mediatori

Descarcă

Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere

Descarcă

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

Descarcă

Standardul ocupaţional al mediatorului

Descarcă

Răspuns MJ completare Consiliu

Descarcă

DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

Descarcă

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne

Descarcă

Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere

Descarcă

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Descarcă

OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii

Descarcă

Ghidul de mediere pentru magistrati

Descarcă

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu toate modificările si completările la 25.06.2014

Descarcă

Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Descarcă

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 16.01.2015

Descarcă

Copyright 2008 - 2013 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.