Caută pe site
13.09.2016
Informare
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Ghid de autorizare ca mediator
Ghid de avizare/modificare a formei de exercitare a profesiei
Ghid de acreditare ca formator debutant
Ghid de acreditare ca formator principal
Ghid de acreditare ca examinator
Ghid de acreditare ca evaluator
Ghid de avizare a programelor de formare
Taxe percepute de Consiliul de Mediere

Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, conform Hotărârilor nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013

[ Data ultimei modificări: 30.08.2016 ]

1. Taxă de autorizare: 1200 lei (conforn Hotărârii nr. 55/30.10.2015 - se aplică din data de 01.01.2016)

 • Se aplică fiecărui mediator care solicită autorizarea conform art. 8 din Legea nr. 192/2006, modificată şi completată.
 • Avizarea primei forme de exercitare a profesiei şi înfiinţarea sediului profesional principal, sunt incluse în această taxă.

2. Taxă de modificare a datelor din Tabloul Mediatorilor: 100 lei. Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 200 lei

 • Se percepe fiecărui mediator autorizat / entitate juridică în cazul S.C.P.M și B.M.A., înscris în Tabloul Mediatorilor, pentru avizarea schimbării Formei de Exercitare a Profesiei (FEP) şi/sau înfiinţarea fiecărui sediu profesional secundar.

3. Taxă anuală profesională: 300 lei (400 lei începând cu 01.01.2017, conform Hotărârii O 30/08.08.2016)

 • Se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat cu Formă de Exercitare a Profesiei, înscris în Tabloul Mediatorilor, începând cu anul următor emiterii hotărârii de autorizare.
 • Se poate achita şi semestrial în cote părţi egale, acordându-se o reducere de 10% dacă taxa este achitată pănă la data 15 ianuarie respectiv 15 iulie, conform Hotărârii nr.196 din 25.02.2012. Pentru vizualizare click aici.
 • Pentru mediatorii cu drept de exercitare a profesiei de mediator, cuantumul lunar al taxei profesionale este de 25 lei. 

4. Taxa anuală profesională pentru mediatorii suspendati, fara FEP sau inactivi: 100 lei (se achită de mediatorii suspendați până pe data de 31.12.2015)

 • Se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat suspendat, fără Formă de Exercitare a Profesiei (FEP) sau inactiv.
 • Cuantumul lunar al taxei profesionale pentru mediatorii suspendati, fara FEP sau inactivi, este de 8,50 lei.
 • Începând cu 01.01.2016 nu se mai achită taxa anuală profesională pentru mediatorii suspendați conform Hot. 55/30.10.2015

5. Taxă de revenire în profesia de mediatori: 800 lei

 • Conform art. 2 din Hot. 55/30.10.2015, se achită la încetarea suspendării activității de mediator, cu excepția persoanelor suspendate în baza unor situații speciale respectiv: concediu pentru creștere copil, concediu prenatal și postnatal, ca efect a legilor speciale care generează incompatibiltăți,  mediatorii suspendați disciplinar.

6. Taxă evaluare Program de formare: 300 lei

 • Se aplică celor care solicită evaluarea unui Program de formare în condiţiile art. 72, alin. 2 sau art. 8 alin. 2- 5 şi emiterea unui document prin care să fie încadrat în prevederile art. 7 lit. a-f.

7. Taxă avizare Program de formare iniţială a mediatorilor: 1000 lei

 • Se aplică fiecărui Furnizor de formare care solicită aviz pentru derularea de programe de formare profesională iniţială a mediatorilor, cu  încadrarea în prevederile "Standardului de formare a mediatorului".

8. Taxă de înscriere în Lista Furnizorilor de formare: 200 lei

 • Se achită odată cu taxa de avizare a Programului de formare iniţială a mediatorilor.
 • Se percepe fiecărui Furnizor de formare la înscrierea în Lista Furnizorilor de formare

9. Taxă de eliberare Certificate de absolvire curs formare mediatori: 10 lei / certificat

 • Se aplică pentru fiecare Certificat eliberat de către Consiliul de Mediere
 • Se achită de către Furnizorul de formare care solicită eliberarea Certificatelor la finalizarea unui curs de formare

10. Taxă avizare Program de formare continuă mediatori: 300 lei / eveniment

 • Se percepe pentru fiecare solicitare de evaluare a programei de formare continuă a mediatorilor în cadrul unui curs sau eveniment organizat (ex. seminar, simpozion, conferinţă, atelier de lucru, masă rotundă, etc.)
 • NOTĂ: prin Hotărârea nr. 1173 din 27.10.2012 perceperea taxei de 300 lei s-a suspendat pe o perioadă de un an (27.10.2012 - 27.10.2013) numai pentru evenimentele prevăzute în Hotărârea nr. 265 din 17.03.2012: conferinţe, mese rotunde, ateliere de lucru, simpozioane, seminarii, etc.

11. Taxă de autorizare formator debutant, formator principal, examinator si expert evaluator:1000 lei. 

 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator debutant în domeniul medierii
 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator principal în domeniul medierii
 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca examinator şi expert evaluator în domeniul medierii

12. Taxă anuală de menţinere în Lista formatorilor. 

 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator debutant: 500 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator principal: 700 lei

13. Taxă anuală de menţinere în Lista experţilor evaluatori şi examinatori: 200 lei. 

 • Se datorează ANUAL de către fiecare examinator şi expert evaluator

14. Taxă anuală pentru formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori suspendaţi (contravaloarea a 50 % din taxa anuală de menţinere în listă)

 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator debutant suspendat: 250 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator principal suspendat: 350 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare examinator şi expert evaluator: 100 lei

15. Taxă de reacreditare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor evaluatori: 500 lei. 

 • Se datorează de fiecare formator, examinator şi expert evaluator la reacreditare

16. Taxă pentru emitere duplicate ale Autorizaţiilor: 100 lei / document Taxă pentru emitere duplicate certificate de absolvire: 10 lei / document

 • Se datorează de către mediator pentru fiecare duplicat solicitat

17. Taxă pentru eliberare copii certificate "conform cu originalul" de pe acte aflate în arhiva Consiliului de Mediere: 10 lei / pagina. Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 100 lei / document

 • Se datorează pentru eliberarea de copii “conform cu originalul” de pe documente altele decât Certificate de absolvire şi Autorizaţii, emise de Consiliu şi care se află în original în arhiva instituţiei

18. Legitimaţie mediator: 20 lei

19. CD promovare conţinând noua siglă înregistrată a Consiliului de Mediere: 25 lei

20. Tabloul Mediatorilor în format broşură: 20 lei

 

 

Copyright 2008 - 2017 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.