Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Măsuri ale Consiliului de Mediere în sprijinul implementării prevederilor Legii nr.115 / 2012

[ Data ultimei modificări: 12.12.2012 ]

Consiliul de Mediere anunţă corpul profesional al mediatorilor şi publicul larg demararea unei acţiuni de informare la nivel naţional în rândul tuturor instituţiilor interesate, despre prevederile Legii nr. 115/2012 care vor intra în vigoare în anul 2013. În acest sens, în perioada 15 decembrie 2012 – 10 ianuarie 2013 vor fi trimise de Consiliul de Mediere adrese cu precizări despre prevederile legale incidente în domeniul medierii consiliilor judeţene, instanţelor judecătoreşti, parchetelor, inspectoratelor de poliţie, ministerelor, instituţiilor descentralizate, inspectoratelor teritoriale de muncă, organismelor profesionale de conducere ale profesiilor liberale şi altor instituţii în vederea informării despre obligativitatea participării la şedinta de informare privind avantajele medierii în anumite domenii începand cu luna ianuarie 2013 precum şi cu privire la afişarea tabloului mediatorilor la sediul acestora conform prevederilor art. 12 alin. 3 din Legea nr. 192/2006.

Consiliul de Mediere vine astfel în întâmpinarea nevoii de popularizare a medierii la nivelul instituţiilor naţionale în scopul încurajării uzitării medierii în cazurile în care aceasta este pretabilă, inclusiv de către instituţiile publice din România.

În vederea consultării permanente dintre Consiliul de Mediere şi corpul profesional al mediatorilor, în perioada anterioară şi ulterioară intrării în vigoare a noilor prevederi legislative privind medierea, Consiliul de Mediere pune la dispoziţia mediatorilor începand cu data de astăzi adresa de e-mail propuneri@cmediere.ro” în scopul identificării şi rezolvării problemelor cauzate de implementarea noilor prevederi legale. Această activitate este planificată a se desfăşura timp de un an de la data intrării în vigoare a prevederilor art. 601 din Legea nr. 115/2012.

În întâmpinarea aceleaşi nevoi, luna ianuarie 2013 a fost denumită „Luna porţilor deschise la Consiliul de Mediere”, perioadă în care mediatorii sunt invitaţi să sesizeze Consiliului eventualele disfuncţionalităţi de implementare a prevederilor Legii nr. 115/2012.

Avem convingerea că luna ianuarie 2013 va fi un pas important pentru medierea şi mediatorii din România, transformând în realităţi certe speranţele corpului profesional al mediatorilor.

Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.