Caută pe site
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

FORMULARE UTILE

[ Data ultimei modificări: 07.08.2019 ]

Link - MODELE Cerere de candidatură și Declarație pe proprie răspundere necesare depunerii Dosarului de candidatură pentru alegerile Corpurilor Profesionale ale Mediatorilor

Descarcă

FORMULAR PROPUNERI PENTRU DESEMNAREA MEMBRILOR COMISII ALEGERI 2019

Descarcă

Declarație pe proprie răspundere cu datele care vor putea fi înscrise în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2A)

Descarcă

Declaraţie pe propria răspundere că nu există stare de incompatibilitate

Descarcă

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la înregistrarea în evidenţele fiscale a activităţii de mediere şi a formei de exercitare a profesiei de mediator (Anexa 2C)

Descarcă

Contract de împrumut de folosință (comodat)

Descarcă

Cerere înscriere în Registrul National de Evidență al Organizațiilor din Domeniul Medierii - secțiunea II

Descarcă

Cerere înscriere în Registrul National de Evidenţă al Organizațiilor din Domeniul Medierii - secțiunea I

Descarcă

Cerere privind avizarea formei de exercitare a profesiei de mediator

Descarcă

Cerere pentru aprobarea dreptului de folosire a mărcii Consiliului de Mediere

Descarcă

Cerere modificare sediu profesional, denumire, date contact sau înființare sediu secundar

Descarcă

Cerere eliberare certificat de absolvire și atestat de calificare

Descarcă

Cerere depunere candidatura pentru calitatea de membru in Consiliului de mediere

Descarcă

Cerere de înscriere în Tabloul Mediatorilor (Anexa 2B)

Descarcă

Cerere de suspendare

Descarcă

Cerere de schimbare formă de exercitare a profesiei

Descarcă

Cerere de eșalonare a taxei anuale profesionale

Descarcă

Cerere de constatarea a îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 7 lit.a-e și art.72 alin. 2 din Legea nr. 192/2006

Descarcă

Cerere autorizare ca mediator (Anexa 2)

Descarcă

Cerere autorizare a cursurilor de formare continuă

Descarcă

Cerere - incetare calitate mediator

Descarcă

Act de înființare Birou de Mediatori Asociați

Descarcă

Act de înființare Birou de Mediator

Descarcă

Act adițional la actul de înființare pentru schimbarea denumirei Formei de exercitare a profesiei (schimbare nume)

Descarcă

Act adițional la actul de înființare al „Birou de mediator/Birou de mediatori asociați” privind schimbarea sediului profesional/ înființarea unui sediu secundar

Descarcă

Act adițional la actul de înființare al „Birou de mediator/Birou de mediatori asociați” privind modificarea numelui medatorului

Descarcă

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.