Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Ghid de autorizare ca mediator
Ghid de avizare/modificare a formei de exercitare a profesiei
Ghid de acreditare ca formator debutant
Ghid de acreditare ca formator principal
Ghid de acreditare ca examinator
Ghid de acreditare ca evaluator
Ghid de avizare a programelor de formare
Taxe percepute de Consiliul de Mediere

Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023

[ Data ultimei modificări: 03.01.2022 ]

1. Taxă de autorizare: 1200 lei (conforn Hotărârii nr. 55/30.10.2015 - se aplică din data de 01.01.2016)

 • Se aplică fiecărui mediator care solicită autorizarea conform art. 8 din Legea nr. 192/2006, modificată şi completată.
 • Avizarea primei forme de exercitare a profesiei şi înfiinţarea sediului profesional principal, sunt incluse în această taxă.

2. Taxă de modificare a datelor din Tabloul Mediatorilor: 100 lei. Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 200 lei

 • Se percepe fiecărui mediator autorizat / entitate juridică în cazul S.C.P.M și B.M.A., înscris în Tabloul Mediatorilor, pentru avizarea schimbării Formei de Exercitare a Profesiei (FEP) şi/sau înfiinţarea fiecărui sediu profesional secundar.

3. Taxă pentru modificările aduse sediului profesional: 100 lei.

 • Se percepe fiecărui mediator autorizat / entitate juridică în cazul S.C.P.M și B.M.A., înscris în Tabloul Mediatorilor, pentru modificările adresei sediului profesional, conform Hotărârii O 16/13.04.2016.

4. Taxă anuală profesională: 500 lei începând cu 01.01.2022, conform Hotărârii 121-25.11.2021, modificată de Hotărârea 04/04.01.2023 și Hotărârea 24/01.02.2023.

 • Se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat cu Formă de Exercitare a Profesiei, înscris în Tabloul Mediatorilor, începând cu anul următor emiterii hotărârii de autorizare;
 • Taxa anuală profesională achitată până la 31 ianuarie este în cuantum de 350 lei (reducere 150 lei);
 • Taxa anuală profesională achitată până la 28 februarie este în cuantum de 350 lei (reducere 150 lei);
 • Taxa anuală profesională achitată până la 31 martie este în cuantum de 400 lei (reducere 100 lei).

5. Taxa anuală profesională pentru mediatorii suspendati, fara FEP sau inactivi: 100 lei (se achită de mediatorii suspendați până pe data de 31.12.2015)

 • Se datorează ANUAL de către fiecare mediator autorizat suspendat, fără Formă de Exercitare a Profesiei (FEP) sau inactiv.
 • Cuantumul lunar al taxei profesionale pentru mediatorii suspendati, fara FEP sau inactivi, este de 8,50 lei.
 • Începând cu 01.01.2016 nu se mai achită taxa anuală profesională pentru mediatorii suspendați conform Hot. 55/30.10.2015

6. Taxă de revenire în profesia de mediatori: 800 lei

 • Conform art. 2 din Hot. 55/30.10.2015, se achită la încetarea suspendării activității de mediator, cu excepția persoanelor suspendate în baza unor situații speciale respectiv: concediu pentru creștere copil, concediu prenatal și postnatal, ca efect a legilor speciale care generează incompatibiltăți,  mediatorii suspendați disciplinar.

7. Taxă evaluare Program de formare: 300 lei

 • Se aplică celor care solicită evaluarea unui Program de formare în condiţiile art. 72, alin. 2 sau art. 8 alin. 2- 5 şi emiterea unui document prin care să fie încadrat în prevederile art. 7 lit. a-f.

8. Taxă avizare Program de formare iniţială a mediatorilor: 1000 lei

 • Se aplică fiecărui Furnizor de formare care solicită aviz pentru derularea de programe de formare profesională iniţială a mediatorilor, cu  încadrarea în prevederile "Standardului de formare a mediatorului".

9. Taxă de înscriere în Lista Furnizorilor de formare: 200 lei

 • Se achită odată cu taxa de avizare a Programului de formare iniţială a mediatorilor.
 • Se percepe fiecărui Furnizor de formare la înscrierea în Lista Furnizorilor de formare

10. Taxă de eliberare Certificate de absolvire curs formare mediatori: 100 lei / certificat (conform Hotărârii O 30/08.08.2016)

 • Se aplică pentru fiecare Certificat eliberat de către Consiliul de Mediere
 • Se achită de către Furnizorul de formare care solicită eliberarea Certificatelor la finalizarea unui curs de formare

11. Taxă avizare Program de formare continuă mediatori: 300 lei / eveniment

 • Se percepe pentru fiecare solicitare de evaluare a programei de formare continuă a mediatorilor în cadrul unui curs sau eveniment organizat (ex. seminar, simpozion, conferinţă, atelier de lucru, masă rotundă, etc.)
 • NOTĂ: prin Hotărârea nr. 1173 din 27.10.2012 perceperea taxei de 300 lei s-a suspendat pe o perioadă de un an (27.10.2012 - 27.10.2013) numai pentru evenimentele prevăzute în Hotărârea nr. 265 din 17.03.2012: conferinţe, mese rotunde, ateliere de lucru, simpozioane, seminarii, etc.

12. Taxă de autorizare formator debutant, formator principal, examinator si expert evaluator:1000 lei. 

 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator debutant în domeniul medierii
 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca formator principal în domeniul medierii
 • Se datorează de fiecare mediator care solicită autorizarea ca examinator şi expert evaluator în domeniul medierii

13. Taxă anuală de menţinere în Lista formatorilor. 

 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator debutant: 500 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator principal: 700 lei

14. Taxă anuală de menţinere în Lista experţilor evaluatori şi examinatori: 200 lei. 

 • Se datorează ANUAL de către fiecare examinator şi expert evaluator

15. Taxă anuală pentru formatorii, examinatorii şi experţii evaluatori suspendaţi (contravaloarea a 50 % din taxa anuală de menţinere în listă)

 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator debutant suspendat: 250 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare formator principal suspendat: 350 lei
 • Se datorează ANUAL de către fiecare examinator şi expert evaluator: 100 lei

16. Taxă de reacreditare a formatorilor, examinatorilor şi experţilor evaluatori: 500 lei. 

 • Se datorează de fiecare formator, examinator şi expert evaluator la reacreditare

17. Taxă pentru emitere duplicate ale Autorizaţiilor: 100 lei / document Taxă pentru emitere duplicate certificate de absolvire: 10 lei / document

 • Se datorează de către mediator pentru fiecare duplicat solicitat

18. Taxă pentru eliberare copii certificate "conform cu originalul" de pe acte aflate în arhiva Consiliului de Mediere: 10 lei / pagina. Taxă percepută pană la finalul anului 2011 în cuantum de 100 lei / document

 • Se datorează pentru eliberarea de copii “conform cu originalul” de pe documente altele decât Certificate de absolvire şi Autorizaţii, emise de Consiliu şi care se află în original în arhiva instituţiei

19. Legitimaţie mediator: 20 lei

20. CD promovare conţinând noua siglă înregistrată a Consiliului de Mediere: 25 lei

21. Tabloul Mediatorilor în format broşură: 20 lei

22. Introducerea incepand cu data de 01.06.2022 a unei taxe in cuantum de 50 lei/document, pentru eliberarea de catre Consiliul de Mediere a oricarui tip de adeverinte solicitate, in baza unor cererei scrise, prealabile, de catre mediatorii suspendati din exercitarea calitatii de mediator sau a caror calitate de mediator a incetat (conform Hotărârii 53/28.04.2022).

 

 

 

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.