Caută pe site
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Legislaţie

[ Data ultimei modificări: 21.01.2015 ]

REGULAMENTUL DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE ABSOLVIRE SI ATESTATULUI DE CALIFICARE

Descarcă

REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Descarcă

DIRECTIVA 2013/11/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 21 mai 2013

Descarcă

REGULAMENTUL (UE) NR. 524/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 21 mai 2013

Descarcă

LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII

Descarcă

STATUTUL PROFESIEI DE MEDIATOR - 23 septembrie 2019

Descarcă

Hotărârea nr.20 din 31.05.2014 privind taxa profesională anuală

Descarcă

Hotărârea nr.5315 din 26 octombrie 2013 privind modificarea standardului de formare

Descarcă

Standardului de formare a mediatorului actualizat - 24 decembrie 2013

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.4 din 31.01.2013

Descarcă

Ordonanţa de urgenţă nr.90 din 12.12.2012

Descarcă

Legea 115 din 4 iulie 2012 privind modificarea Legii nr. 192/2006 20.08.2013

Descarcă

Codul european de conduită pentru mediatori

Descarcă

Ordin nr. 2220/C pentru validarea membrilor primului Consiliu de Mediere

Descarcă

Codul de etică şi deontologie profesională a mediatorilor

Descarcă

Standardul ocupaţional al mediatorului

Descarcă

Răspuns MJ completare Consiliu

Descarcă

DIRECTIVA 2008 52 CE A PE privind anumite aspecte ale medierii in materie civila si comerciala

Descarcă

DIRECTIVA 2006/123/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN privind serviciile în cadrul pieţei interne

Descarcă

Ordinul nr.2.772/C din 13 octombrie 2009 privind validarea membrilor Consiliului de mediere

Descarcă

Lege nr. 370/2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator

Descarcă

OG nr.13/2010 pentru transpunerea Directivei servicii

Descarcă

Ghidul de mediere pentru magistrati

Descarcă

Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu toate modificările si completările la 29.07.2019

Descarcă

Reguli de publicitate a mediatorilor si a formelor de exercitare a profesiei de mediator

Descarcă

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului de mediere, cu modificările şi completările ulterioare (ROF), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I din 14 noiembrie 2019

Descarcă

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.