Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Consiliul de Mediere angajează Director Executiv.

[ Data ultimei modificări: 14.06.2011 ]

DIRECTOR EXECUTIV.

Atributii si responsabilitati:

-          Conduce activitatea personalului angajat in cadrul Departamentului Secretariat Tehnic

-          Răspunde de organizarea generală a activităţilor, urmărind asigurarea cu forţa de muncă şi organizarea optimă a programului de lucru, în raport cu obiectivele propuse

-          Stabileşte conform structurii organizatorice şi ROF, sarcinile şi responsabilităţile personalului din subordine

-          Asigură menţinerea unor relaţii de bună colaborare între toate departamentele firmei

-          Face propuneri privind angajarea, promovarea şi concedierea personalului cu funcţii de execuţie şi coordonare proiecte

-          Asigură un cadru optim pentru menţinerea unor relaţii bune între management şi angajaţi

-          Asigură accesul organelor de control extern şi intern la documente cu ocazia inspecţiilor şi a auditurilor

 

Caracteristici:

-          Gândire şi capacitate de sinteză

-          Discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele

-          Capacitate de previziune şi de evaluare obiectivă

-          Putere de decizie şi asumarea responsabilităţii

-          Spirit de ordine şi disciplină

-          Abilităţi de comunicare

-          Constituie avantaj dacă este mediator

-          Abilităţi de lucru IT

-          Capacitate de decizie, de rezolvare a problemelor de nivel înalt, fermitate, bună capacitate de comunicare scrisă şi verbală; putere de convingere pentru a coordona efortul şi a asigura cooperarea celorlalţi; perseverenţă, consecvenţă; capacitate organizatorică ridicată

-          Abilităţi pentru munca sub stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute, ceea ce implică efort intelectual ridicat şi capacitate de decizie rapidă

Cerinţe speciale:

Obligatoriu:

- experienţă minim 3 ani în funcţie de conducere

- studii de nivel master în domeniu juridic, economic sau management

Facultativ (constituie un plus la evaluarea candidaturii)

-Pregătire în managementul proiectelor

-Pregătire în domenii conexe, respectiv resurse umane, comunicare,management

- Experienţă practică în gestionarea resurselor umane, management de proiect sau management general

 

Data limită de depunerea cererilor insotite de CV si recomandari(minim 2): 30.06.2011

Candidatii selectati vor fi invitati sa sustina un interviu si o testare scrisa.

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.