Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Transpunerea Directivelor Europene

[ Data ultimei modificări: 23.07.2009 ]

Începând din 29 august 2008, Consiliul de mediere colaborează permanent cu Ministerul Justiţiei prin intermediul Direcţiei Afaceri Europene  pentru a transpune Directiva 2006/CE/123 privind serviciile in cadrul pieţei interne.

În contextul transpunerii acestei directive, Consiliul de mediere este autoritatea de reglementare în domeniu, fiind astfel implicat direct în acest proces, care trebuie finalizat până la data de 28 decembrie 2009.

În calitatea sa de autoritate de reglementare, Consiliul de mediere şi-a asumat o serie de răspunderi, cum ar fi adaptarea legislaţiei din domeniu la reglementările europene, respectarea termenelor fixate în prealabil pentru toate statele membre, participarea la grupurile de lucru cu celelalte autorităţi de reglementare din alte domenii, organizate de Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, precum si contribuţia la crearea sistemului electronic informaţional referitor la servicii pe piaţa Uniunii Europene.

În data de 20 iulie 2009, a avut loc reuniunea tuturor autorităţilor de reglementare care intră sub aria de reglementare a Ministerului Justiţiei. Scopul acestei reuniuni a fost acela de a evalua prevederile normative în vederea identificării neconcordanţelor cu normele europene şi implicit, a alinierii la prevederile Directivei Servicii.

După analiza Legii 192/2006 in corelare cu prevederile Directivei 2006/CE/123, Direcţia Afaceri Europene a formulat deja o serie de propuneri de modificare a legii, astfel încât sa răspundă cerinţelor directivei. Aceste propuneri de modificare a Legii 192/2006 vor face obiectul unui proiect legislativ al Ministerului Justiţiei.

Pe de alta parte, Consiliul de mediere se află în strânsă colaborare cu autoritatea responsabilă pentru realizarea, operaţionalizarea şi administrarea punctului de contact (PCU) electronic, respectiv Agenţia pentru Serviciile Societăţii Informaţionale (ASSI).

PCU permite accesul direct al prestatorilor la informaţii, însă pentru ca acesta să poată funcţiona, fiecare autoritate de reglementare trebuie să identifice procedurile din cadrul activităţii sale şi să le comunice ASSI prin completarea unor formulare tip.

Astfel, Consiliul de mediere a identificat 32 de proceduri referitoare la activitatea pe care o desfăşoară, iar informaţiile detaliate au fost transmise către ASSI în data de 17 iulie 2009.

La finalul acestui proces de transpunere, atât Consiliul de mediere cât şi mediatorii autorizaţi de acesta vor fi conectaţi la sistemul acesta unic de cunoaştere si recunoaştere a profesiilor in cadrul Uniunii Europene, iar informaţii despre serviciile lor vor putea fi accesate din oricare stat membru al Uniunii Europene.

 

Anca Elisabeta Ciuca

Preşedinte al

Consiliului de mediere

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.