Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Instrucțiuni privind desfășurarea procesului de votare

[ Data ultimei modificări: 13.03.2023 ]

Instrucțiuni privind desfășurarea procesului de votare, conform Hotărârii nr. 1/04.01.2023 (Proceduri de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere).

- Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct și secret, prin mijloace electronice.

- În vederea exprimării dreptului de vot prin mijloace electronice fiecare mediator cu drept de vot va primi un link ce conține buletinul de vot pe emailul declarat în Tabloul mediatorilor. Responsabilitatea verificării și solicitării de modificare a adresei de email, acolo unde este cazul, din Tabloul mediatorilor aparține fiecărui mediator în parte. Atenție, mediatorii care au declarat două sau mai multe adrese de email, vor primi linkul cu Buletinul de vot doar la prima adresă din listă.

- Fiecare mediator înscris pe lista de votanți are dreptul să își exprime votul pe un singur Buletin de vot, pentru minim un candidat și maxim nouă candidați.

- Buletinele de vot se generează electronic și vor cuprinde toate numele candidaților validați de Comisia Electorala în ordine alfabetică.

- În vederea exprimării dreptului la vot, mediatorii cu drept de vot vor primi buletinul de vot prin email. Emailul primit va conține un link unic care odată accesat va deschide buletinul de vot ce conține numele candidaților în ordine alfabetică. După exprimarea opțiunilor, mediatorul cu drept de vot va expedia buletinul de vot conform instrucțiunilor tehnice din cuprinsul buletinului de vot. Buletinul de vot se va înregistra și votul va putea fi contorizat numai în condițiile expedierii sale conform instrucțiunilor.

- Votul se consideră valabil exprimat, dacă au fost exprimate minim una și maxim nouă opțiuni, prin bifarea opțiunii specifice din cuprinsul buletinului de vot.

- Buletinul de vot este conceput astfel încât să nu permită selectarea a mai mult de 9 (nouă) opțiuni sau alte opțiuni decât cele afișate.

- Buletinul de vot este realizat de asemenea manieră, astfel încât numai mediatorul cu drept de vot va primi conținutul acestuia în link-ul ce ii va fi adresat pe email.

- Odată cu expedierea buletinului de vot, mediatorul cu drept de vot care și-a exprimat opțiunea nu poate fi identificat, nu i se poate vizualiza opțiunea, programul electronic asigurând vizualizarea rezultatului final fără să se poată efectua corespondența între votant și votul exprimat.

- Programul electronic va emite raportul privind rezultatul votului, iar Comisia electorală luând act de rezultat va emite procesul verbal cu membrii Consiliului de mediere declarați aleși.

- Exercitarea dreptului de vot se face vineri 17.03.2023, într-un interval orar de 6 ore începând cu orele 12:00 și până la orele 18:00. În acest sens, mediatorii vor primi emailul ce conține link­ul cu buletinul de vot, în ziua votului, la deschiderea sesiunii de vot. Sesiunea de vot se deschide la începutul intervalului orar stabilit.

Secretariatul Tehnic

votare pas 1votare pas 2

votare pas 3votare pas 4

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.