Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Calendarul procedurii Comisiei de disciplina

[ Data ultimei modificări: 23.10.2020 ]

Calendarul procedurii Comisiei de disciplina constituita conform preved. art. 32 alin. 15-17 din Statutul Profesiei de Mediator, in vederea punerii in aplicare a prevederilor art. 38 lit. f din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, de aplicare a sanctiunii disciplinaremediatorilor pentru neîndeplinirea obligaţiei prevăzute de art. 29 alin. (23), respectiv pentru neachitarea taxei anuale profesională până la 31 decembrie a anului fiscal pentru care aceasta se datorează:
1. Marti, 27.10.2020 - Se transmite prin e-mailul declarat in Tabloul Mediatorilor fiecărui mediator înştiinţare că motivul înfiinţării Comisiei este neplata taxei.

2. Pana la data de 09.11.2020 mediatorul trebuie sa isi clarifice situatia, prin transmiterea dovezii achitarii taxelor profesionale restante la adresa de e-mail secretariat@cmediere.ro, cu mentiunea “In atentia Comisiei de disciplina”.

3. Marti, 10.11.2020 - Comisia de disciplina centralizeaza si analizeaza e-mail-urile transmise de catre mediatori in perioada 27.10.2020 – 09.11.2020.

4. Miercuri, 11.11.2020 – Comisia de disciplina transmite Consiliului de Mediere propunerea privind sanctionarea mediatorilor care nu si-au indeplinit obligatia de achitare a taxelor anuale profesionale restante.

5. In cazul in care mediatorul nu isi indeplineste obligatia de plataa taxelor anuale profesionale restante, i se va aplica sancţiunea suspendarii pentru un termen de 6 luni, conform prevederilor art. 32 alin. 19 din Statutul Profesiei de Mediator.

6. In cazul in care mediatorul nu isi indeplineste obligatia de plata a taxelor anuale profesionale restante in intervalul de 6 luni in care opereaza suspendarea, se va constitui Comisia de disciplina care va aplica acestuia sancţiunea încetarii calităţii de mediator, conform prevederilor art. 32 alin. 19 din Statutul Profesiei de Mediator.

7. Hotararea de sanctionare va fi comunicata mediatorului electronic prin e-mailul declarat in Tabloul Mediatorilor.
Procedura de cercetare disciplinara se va desfasura conform prevederilor art. 32 alin. 15-19 din Statutul Profesiei de Mediator aprobat prin Hotararea nr. 39/28.07.2015 publicata in Monitorul Ofiacial al Romaniei, Partea I, nr. 570bis din 30.07.2015, actualizat prin Hotararea nr. 156/10.09.2019, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 769 din 23 septembrie 2019.

Mihai Iulian Munteanu
Presedinte Comisie de disciplina

 

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.