Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Declanșarea procedurii disciplinare

[ Data ultimei modificări: 15.06.2020 ]

Astăzi, 15 iunie 2020, este ultima zi în care colegii care înregistrează restanțe la plata taxei anuale profesionale pot beneficia de reduceri/facilități/scutiri pentru plata acestora.

În ultimul an, Consiliul de Mediere a adoptat o serie de hotărâri prin care s-au instituit diverse scheme de facilități/reduceri/scutiri privitoare la plata taxelor restante cu scopul de a ajuta și impulsiona colegii mediatori care doresc să-și regleze situația financiară față de instituție.

În ședința Consiliului de Mediere din data de 16.06.2020 se va propune ca începând cu data de 18 iunie a.c. să se declanșeze procedura disciplinară față de toți acei colegi mediatori care figurează cu restanțe la plata taxei anuale profesionale până la anul 2019 - inclusiv. Mediatorii respectivi urmează să fie notificați cu privire la această situație și prin sms.

În intervalul de timp cuprins între 18.06.2020 – 01.07.2020 mediatorii față de care s-a dispus declanșarea cercetării disciplinare vor avea posibilitatea de a-și regla situația financiară prin plata debitului integral înregistrat față de instituție. În acest sens, Consiliul de Mediere adresează rugămintea de a fi utilizată metoda plății on-line sau prin virament bancar în unul din conturile următoare:

Banca BRD - Sucursala Calderon

Cont IBAN: RO62BRDE410SV96511634100

UniCredit Bank - Sucursala Carol

Cont IBAN: RO91BACX0000000325142000

De asemenea, mediatorii care sunt notificați cu privire la declanșarea procedurii disciplinare și care dețin dovezi din care rezultă că sunt cu plata taxei la zi sunt rugați ca până la data de 01.07.2020 să contacteze serviciul Contabilitate prin e-mail la adresa contabilitate@cmediere.ro sau telefonic la numărul 0786.331.746,în vederea clarificării situației.

Până la data de  06.07.2020 va avea loc ședința Consiliului de Mediere în urma căreia  se va actualiza Tabloul Mediatorilor, astfel:

1. se va aplica sancțiunea suspendării din exercitarea profesiei de mediator,  pentru un termen de 6 luni, față de mediatorii care nu și-au îndeplinit obligația de plată a taxei anuale profesionale aferentă anilor 2017, 2018 și 2019, urmând ca în cazul achitării acesteia, în termen de 6 luni, sancțiunea să înceteze. Dacă debitul nu va fi achitat în termenul de 6 luni, împotriva mediatorului în cauză se va aplica sancțiunea încetării calității de mediator, iar reluarea exercitării profesiei se va putea face în condițiile efectuării unor noi demersuri privind autorizarea în profesie cumulat cu achitarea taxelor profesionale restante.

2. se va aplica sancțiunea încetării calității de mediator autorizat în cazul în care debitul restant este aferent perioadei anterioare anului 2017.

În ambele cazuri, față de debitele neachitate Consiliul de Mediere își rezervă dreptul de a întreprinde măsurile legale necesare în vederea recuperării acestora.

Ulterior, forma actualizată a Tabloului Mediatorilor se va publica în Monitorul Oficial al României.

De asemenea, mediatorii care înregistrează debite au și posibilitatea de a achita 50% din valoarea totală a acestora până la data de 01.07.2020. Astfel, până la data de 01.07.2020  trebuie  trimisă pe adresa secretariat@cmediere.ro dovada efectuării primei tranșe și un angajament de plată privitor la achitarea diferenței de 50% din valoarea debitului rămas, care trebuie achitat cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2020.

Mihai Iulian MUNTEANU

Președinte

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.