Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Intâlnire interinstituțională între Consiliul de Mediere și Consiliul Superior al Magistraturii

[ Data ultimei modificări: 09.06.2020 ]

Azi, 09.06.2020, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii a avut loc întâlnirea interinstituțională între Consiliul de Mediere și Consiliul Superior al Magistraturii, stabilită ca urmare a exprimării acordului Comisiei „Legislație și cooperare interinstituțională”.
Din partea Consiliului de Mediere au participat dl. Mihai Iulian Munteanu, în calitate de Președinte și dna. Manciu Liana Alina, în calitate de reprezentant al Corpului Profesional al Mediatorilor de pe lângă Curtea de Apel București.

Din partea Consiliului Superior al Magistraturii au participat d-na judecător Nicoleta-Margareta Ţînț, în calitate de Președinte, d-na judecător Gabriela Baltag, d-na judecător Simona Camelia Marcu, d-na judecător Evelina-Mirela Oprina și dl. judecător Bogdan Mateescu, în calitate de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și domnii Teodor Victor Alistar și Romeu Chelariu, în calitate de reprezentanți al societății civile.

În cadrul întâlnirii au fost abordate următoarele subiecte:

1.Iniţierea de către Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Consiliul de Mediere, a unei campanii de informare/conștientizare privind implementarea mecanismelor de soluționare alternativă a disputelor prin mediere, în scopul învederării judecătorilor asupra obligațiilor ce le revin conform prevederilor art. 61 alin. 3, 4 din Legea 192/2006 privind medierea şi conform art. 21 din Codul de procedură civilă.

2. Propunere de introducere în sistemul de evaluare a judecătorilor şi procurorilor a unui nou indicator de evaluare a performanțelor profesionale, respectiv „numărul de cazuri trimise spre soluționare prin mediere conform dispozițiilor art. 61 alin. 3, 4 din Legea 192/2006 privind medierea şi conform art. 21 din Codul de procedură civilă.

3. Inserarea în cuprinsul citației adresată părților, precum și a altor înscrisuri/ comunicări adresate acestora de către instanțele de judecată, a aspectelor privind obligația acestora de a se informa cu privire la procedura de mediere şi de a încerca soluționarea conflictului prin mediere, conform dispozițiilor art. 2 şi art. 61 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

4. Având în vedere dispozițiile art. 63 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, privitor la „restituirea taxei judiciare de timbru...”, raportat la diferitele interpretări ale instanțelor de judecată, necesitatea unei informări/ punct de vedere din partea Consiliului Superior al Magistraturii către toate instanțele de judecată, în scopul stabilirii unei practici unitare în acest sens.

5. Având în vedere efectele generate de epidemia virusului COVID-19, referitor la accesul justițiabililor în cadrul instanțelor de judecată, s-a discutat despre oportunitatea ca, în cauzele care au ca obiect încuviințarea acordurilor de mediere şi emiterea unei hotărâri de expedient, conform art. 438-441 din Legea nr. 134/2010 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea să fie judecate în Cameră de Consiliu. În mod excepțional sau acolo unde legea impune, părțile să poată fi citate pentru a fi prezente conform dispozițiilor art. 59 din Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.

6. A fost solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să își exprime punctul de vedere în urma unei analize asupra modelelor de documente pe care mediatorii le utilizează în cadrul exercitării activității profesionale, documente înaintate în cadrul întâlnirii. Recomandările Consiliului Superior al Magistraturii vor fi folosite de Consiliul de Mediere în cadrul procesului de uniformizare a acestor documente, creând astfel premisele unei conlucrări eficiente la nivel interinstituțional.

7. Cooptarea Consiliului de Mediere de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de partener, în proiecte finanțate de Uniunea Europeană ori alte programe internaționale/ naționale care au ca rezultate informarea şi implementarea mecanismelor de soluționare alternativă a disputelor în general şi prin mediere, în special. Propunere: elaborarea de către Consiliul Superior al Magistraturii, în parteneriat cu Consiliul de Mediere, a unui ghid de îndrumare, informare şi promovare, denumit „InfoMediere”.
Consiliul de Mediere adresează mulțumiri reprezentanților Consiliului Superior al Magistraturii pentru întâlnirea realizată și discuția aplicată, punctuală, referitoare la procedura de mediere în raport cu sistemul judiciar, în beneficiul justițiabililor și al mediatorilor.

Răspunsul Consiliului Superior al Magistraturii referitor la aspectele discutate va fi comunicat Consiliului de Mediere după dezbaterea acestora în cadrul Comisiei „Legislație și cooperare interinstituțională”, urmând, de asemenea, să fie modificat protocolul referitor la colaborarea dintre Consiliul de Mediere şi Consiliul Superior al Magistraturii.

Mihai Iulian MUNTEANU,
Presedinte

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.