Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Comunicat referitor la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere

[ Data ultimei modificări: 09.05.2020 ]

Intrucâam luat la cunoștință de Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 06 mai 2020, 

Având în vedere urmatoarele:

1. Medierea și Organizarea profesiei de mediator în România sunt reglementate DOAR de Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
2. Medierea, așa cum este definită de legea națională, Legea 192/2006 „reprezintă o modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, imparțialitate, confidențialitate și având liberul consimțământ al părților.”
3. Profesia de mediator în România poate fi exercitată doar de persoanele care au calitatea de mediator autorizatconform prevederilor art. 7 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator. De asemenea, Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială definește medierea că fiind  „un proces structurat, indiferent cum este denumit sau cum se face referire la acesta, în care două sau mai multe părți într-un litigiu încearcă, din proprie inițiativă, să ajungă la un acord privind soluționarea litigiului dintre ele, cu asistența unui mediator. Acest proces poate fi inițiat de către părți, recomandat sau impus de instanță sau prevăzut de dreptul unui stat membru.” 

Intrucat,

1. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 cuprinde dispoziții în materia medierii care încalcă normele naționale și comunitare cu privire la mediere și profesia de mediator.
2. Conform Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, medierea este un serviciu privat de interes public care asigură neutralitatea, imparțialitatea și confidențialitatea, principii de baza ale procedurii de mediere.
3. Ordinul nr. 168/2020 antementionat face referire la o FALSĂ PROCEDURĂ DE MEDIERE, o procedura de mediere care nu este conform prevederilor Legii192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.
4. Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 nu face altceva decât să încerce transformarea medierii dintr-o activitate de interes public, așa cum este reglementată, într-o activitatede interes privat, încălcând grav prevederile legislative în domeniul medierii. Este evident că, această abordare nu poate fi considerată de către instituțiile europene decât fiind un regres legislativ, cu atât mai mult cu cât nu se pune accentul pe procesul de mediere ca mecanism  complex, structurat și pluridisciplinar, coordonat de mediator ca specialist al domeniului. 
5. Așa cum am menționat, profesia de mediator se exercită numai de către persoana care a dobândit calitatea de mediator autorizat, în condiţiile Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
6. O implementare a Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 06 mai 2020, constituie fără doar și poate încălcarea prevederilor art. 348 din Codul penal referitor la EXERCITAREA FĂRĂ DREPT A UNEI PROFESII SAU ACTIVITĂŢI prin care se stabilește faptul că se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă „exercitarea, fără drept, a unei profesii sau activităţi pentru care legea cere autorizaţie ori exercitarea acestora în alte condiţii decât cele legale, dacă legea specială prevede că săvârşirea unor astfel de fapte se sanţionează potrivit legii penale”.

 

Concluziile noastre finale sunt în sensul că Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (OPANRSCUP) nr. 168/2020 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum și a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susținerii situației economice și financiare, publicat in Monitorul Oficial nr. 360 din 06 mai 2020, este necorelat cu reglementările naționale și  comunitare în vigoare in domeniul medierii, urmând să ne adresăm instanței de contencios administrativ competente în vederea anulării acestui Ordin emis în condiții clare de nelegalitate.

Mihai Iulian Munteanu

Președinte

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.