Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Procedura și criteriile necesare în vederea înscrierii mediatorilor în Registrul entităților SAL-SOL gestionat de Consiliul de Mediere

[ Data ultimei modificări: 02.10.2017 ]

În conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 18/2017, mediatorii autorizați de Consiliul de Mediere (CM) pot desfășura medieri pentru persoane juridice care solicită soluționarea alternativă a litigiilor cu societățile de asigurare-reasigurare autorizate și supravegheate de către ASF.

În vedere specializării profesionale, Institutul de Studii Fianciare (ISF) pune la dispoziția mediatorilor seminarii specializate. Durata unui semniar susținut de ASF și ISF este de aproximativ 6 ore, în urma acestuia eliberându-se un certificat de participare emis de către ISF. Costul seminarului se stabilește în funcție de numărul de cursanți, pe baza negocierii CM-ISF. Procedura de mediere este cea prevăzută de cadrul legal în vigoare, neexistând proceduri specifice emise de către ASF, în acest domeniu. ASF reglementează doar activitea SAL pentru persoane fizice prin intermediul SAL-FIN.

ETAPE ȘI CRITERII DE ÎNSCRIERE  în Registrul entităţilor SAL-SOL pe baza Tabloului Mediatorilor activi

Se realizează la cererea mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, mediatori care trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să fie înscriși în secțiunea I a Tabloului Mediatorilor;

- să aibă CIF-ul transmis la Consiliul de Mediere;

- să aibă Legitimația de mediator vizată la zi. 

În urma verificărilor ce se vor efectua de Consiliul de Mediere, în cazul întrunirii tuturor condițiilor sus-enumerate, mediatorii doritori vor fi înregistrați în Registrul entităţilor SAL-SOL gestionat de Consiliul de Mediere.

Ale detalii organizatorice:

- Asigurarea participării mediatorilor - selectați de CM în urma verificării - în echipe de câte 15 persoane la seminariile de formare organizate de ASF și ISF, în scopul pregătirii acestora în aplicarea procedurilor SAL-SOL în domeniul asigurărilor, se va realizează în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între CM și ASF în luna august 2017;

- Stabilirea de către ASF a datei, locației, costurilor și a temelor de seminarii se va realiza ulterior, pe baza principiilor agreate de părțile semnatare ale protocolului precizat anterior;

- În urma participării la seminarii, mediatorii care îndeplinesc și condițiile de selecție impuse de ASF vor fi promovați de Consiliul de Mediere în lista ce va fi transmisă spre publicare la ASF.

 

Mugur Bogdan MITROI

Președinte Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.