Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Uniunea Europeană reiterează statelor membre solicitarea de a fi intensificate eforturile pentru încurajarea folosirii medierii

[ Data ultimei modificări: 13.09.2017 ]

 Ieri, 12.09.2017, a fost programată votarea în plenul Parlamentului European a Raportului din 27 iunie 2017 (2016/2066 (INI)) privind punerea în aplicare a Directivei 2008/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind anumite aspecte ale medierii în materie civilă și comercială, întocmit de Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI).  

Comisia pentru Afaceri Juridice a evaluat impactul pe care Directiva privind medierea îl are în statele membre, cum a fost implementată și aplicată de către acestea, bazându-se pe informații colectate din studiul întocmit de Comisie  în 2013 și actualizat în 2016, din Raportul Comisiei din 2016 prezentat către Parlamentul European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European, precum și pe o evaluare europeană a punerii în aplicare din 2016 a Serviciului de Cercetare al Parlamentului European.

Proiectul de raport a fost înaintat în Parlamentul European în data de 07.03.2017, a fost pus în discuție în Comisia pentru Afaceri Juridice, i-au fost aduse amendamente în 19 aprilie 2017, iar raportul final a fost votat în Comisie în data de 27 iunie 2017.

Comisia a constatat că punerea în aplicare a Directivei a fost foarte diferită în rândul statelor membre, unele state optând pentru o aplicare relativ literală a  dispozițiilor sale, altele care consideră că legile naționale existente sunt conforme cu Directiva privind medierea, în antiteză cu poziția Italiei, care utilizează medierea la o rată de șase ori mai mare decat restul Europei.

Potrivit Raportului, sunt învederate recomandări care vor fi transmise guvernelor și parlamenteleor statelor membre, privind:

  • Solicitarea către statele membre de a își intensifica eforturile pentru încurajarea  folosirii procedurii medierii în litigiile civile și comerciale, în special prin intermediul unor campanii de informare adecvate;

  • Necesitatea elaborării unor standarde de calitate la nivelul UE pentru furnizarea serviciilor de mediere;

  • identificarea de soluții pentru extinderea domeniului de aplicare a medierii și la alte chestiuni civile sau administrative;

  • luarea de măsuri suplimentare pentru a asigura executarea acordurilor mediate într-un mod rapid și accesibil, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a legislației Uniunii și a legislației naționale.

Mugur Bogdan MITROI

Președinte

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.