Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Neachitarea taxei anuale profesionale (obligație profesională) constituie abatere disciplinară și se sancționează cu măsura SUSPENDĂRII sau EXCLUDERII din profesie

[ Data ultimei modificări: 27.09.2016 ]

Consiliul de Mediere aduce la cunoștința mediatorilor faptul că, până la această dată a finalizat de centralizat situația privind restanțele  la plata taxei anuale profesionale în următoarele județe: Botoșani, Sălaj, Giurgiu, Caraș-Severin și Olt, în lucru fiind județele Gorj, Tulcea, Covasna, Harghita, precum și Municipiul București, urmând ca până la finele anului în curs să fie finalizată centralizarea situației la nivelul întregii țări.

În urma centralizării datelor obținute din cele 5 județe verificate, Consiliul de Mediere este în măsură a informa că media statistică a mediatorilor care au restanțe la plata taxei anuale profesionale mai mari de 3 ani se încadrează în marja de 10-15%, iar pentru perioada mai mică sau egală cu 3 ani, numărul mediatorilor restanțieri se înscrie în marja de 60-65%.

Consiliul de Mediere reamintește că, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii nr. 30/O/08.08.2016, mediatorul cu o restanță la plata taxei anuale profesionale mai mare de 3 ani are obligația să achite debitul la zi datorat până cel mai târziu la data de 31 decembrie 2016. În caz de neplată, fapta mediatorului constituie abatere disciplinară și va fi sancționată cu măsura încetării calității de mediator. Conform dispozițiilor aceleiași hotărâri, mediatorul ce înregistrează o restanță la plată de până în 3 ani are, de asemenea, obligația de a achita debitul la zi datorat până la data menționată anterior. În caz de neplată, fapta mediatorului constituie abatere disciplinară și se sancționează cu măsura suspendării din profesie pe o perioadă de la o lună la șase luni, după caz.

De asemenea, în caz de neplată, pe lângă sancțiunea aplicată, mediatorii restanțieri vor fi ținuți a plăti, pe lângă debitul inițial, și o penalitate de întârziere de 0,01% pe fiecare zi de întârziere.

Conform dispozițiilor Hotărârii nr. 30/08.08.2016, începând cu data de 01.01 2017 cuantumul taxei anuale profesionale va fi de 400 RON, mediatorii care vor achita taxa anuală până la data de 31.12.2016, inclusiv penalitățile, vor efectua plățile conform dispozițiilor Hotărârii nr.196/25.02.2012.

Consiliul de Mediere mulțumește mediatorilor care au înțeles necesitatea îndeplinirii obligației profesionale a achitării taxei anuale și și-au îndeplinit-o. încurajând, totodată, și pe cei care înregistrează restanțe să-și execute obligația profesională la timp pentru a nu fi nevoiți să suporte rigorile regulamentare.

Mugur Bogdan MITROI

Președinte Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.