Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Informare a Comisiei Europene privind transpunerea parțială a Directivei SAL în România

[ Data ultimei modificări: 16.11.2015 ]

Stimați domni Șuștac și Mitroi,

Vă mulțumim pentru scrisoarea dvs. din data de 18 iunie 2015 adresată Comisarului Věra Jourová. Comisarul Jourová m-a rugat să vă răspund în numele dumneaei. Îmi cer scuze pentru acest răspuns venit cu întârziere.

Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum („Directiva SAL”) obligă statele membre să se asigure că consumatorii își pot depune la o entitate SAL litigiile contractuale împotriva comercianților. Statele membre sunt libere să decidă pe care entitate SAL sau pe care entități SAL se va (vor) baza pentru a îndeplini această obligație. Entitatea SAL sau entitățile SAL pe care statele membre o (le) aleg pentru infrastructurile naționale SAL ale acestora va (vor) fi inclusă (incluse) în liste naționale de entități SAL care vor fi comunicate Comisiei Europene. Numai astfel de entități de soluționare a litigiilor a căror conformare cu cerințele de calitate stipulate în Directiva SAL a fost verificată pot fi incluse pe listele respective.

România a notificat până în prezent o transpunere parțială a Directivei SAL; o listă națională cu entități SAL nu a fost comunicată încă. Comisia Europeană va examina cu atenție punerea în aplicare adecvată a Directivei SAL în toate statele membre în contextul așa-numitului proces de verificare a transpunerii care se derulează în prezent.

Sper că aceste informații sunt utile.

Cu stimă,
Eduard HULICIUS
Membru al Cabinetului

Comisia Europeană
Cabinetul Comisarului Věra Jourová
Justiție, Consumatori și Egalitate de Gen

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.