Caută pe site
16.02.2023
Lista mediatorilor autorizați activi, cu drept de vot, actualizată la data de 16.02.2023
05.01.2023
Calendarul de desfășurare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 2/04.01.2023
05.01.2023
Procedura de organizarea a alegerilor membrilor Consiliului de mediere 2023-2027 - Hotărârea 1/04.01.2023
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021, Hot. 04/04.01.2023
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

MOTIVAREA ORGANIZĂRII TERITORIALE A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR

[ Data ultimei modificări: 30.03.2015 ]

MOTIVAREA ORGANIZĂRII TERITORIALE A CORPULUI PROFESIONAL AL MEDIATORILOR ÎN “ASOCIAȚII PROFESIONALE”, ÎN CONDIȚIILE ART. 17(1) COROBORAT CU ART. 24 DIN LEGEA NR. 192/2006

 

Stimați mediatori,

Prin Hotărârea nr. O/4/25.03.2015, Consiliul de Mediere din Romania a decis organizarea teritorială a corpului profesional al mediatorilor.

Hotărârea este întemeiată pe prevederile art. 17 alin. 1 din legea nr. 192/2006, potrivit cărora Consiliul de Mediere este organismul național autonom, înființat prin lege, în vederea organizării activității de mediere în Romania.

Prin dispozițiile art. 24 ale legii nr. 192/2006, mediatorii se constituie în “asociații profesionale, locale și naționale”.  

Având în vedere necesitatea coroborării art. 17 alin. 1 cu art. 24, Consiliul de Mediere din Romania a adoptat hotărârea nr. O/4/25.03.2015, prin care se face aplicarea prevederilor legale în vederea organizării activității de mediere, prin determinarea condițiilor de exercitare a acesteia.

Hotărârea sus-citata a Consiliului de Mediere preia sintagma “asociații profesionale” din cuprinsul art. 24 al legii nr. 192/2006 - forme de organizare teritoriala a corpului profesional al mediatorilor din Romania, denumite C.P.M.J., care se constituie de drept de la data hotărârii din totalitatea mediatorilor al căror sediu profesional principal se afla în raza teritoriala a fiecărui C.P.M.J.

Termenul “asociații profesionale” din cuprinsul Hotărârii nr. O/4/25.03.2015 nu se referă la “asociațiile” înființate în temeiul O.G. 26/2000 cu privire la asociații și fundații – adică acele entități non-profit cu personalitate juridica distincta, constituite exclusiv pe baza voinței membrilor fondatori și a căror existenta și desființare depind discreționar de voința acestora.

Potrivit art. 40 alin. (1) din Constituția României, mediatorii se pot asocia în mod liber. Totuși, legiuitorul are libertatea de a reglementa condițiile în care pot fi constituite, organizate și în care funcționează diferite tipuri și forme de asociație, inclusiv să dispună constituirea obligatorie a unor asociații pentru exercitarea unor profesii ori îndeplinirea unor activități de interes public. Aceasta libertate se întemeiază pe prevederile art. 9 teza întâi din Constituție, republicata, potrivit cărora: "Sindicatele, patronatele și asociațiile profesionale se constituie și își desfășoară activitatea potrivit statutelor lor, în condițiile legii".

Or, potrivit art. 4 alin. 1 din legea nr. 192/2006, “Medierea reprezintă o activitate de interes public”, iar art. 24 prevede că mediatorii se constituie în asociații profesionale. Însuși Consiliul de Mediere este un organism de interes public (art. 17 alin. 1).

Mediatorii exercita așadar o activitate de interes public și este necesar ca elementele și condițiile de organizare a acestei activități de interes public sa fie stabilite nu discreționar, ci prin reglementari de natură să reflecte necesitățile reale cu privire la organizarea activității de mediere. Tipurile, modurile și condițiile de realizare a acestor asocieri profesionale sunt prevăzute de art. 24 din legea nr. 192/2006 si de Hotărârea de aplicare nr. O/4/25.03.2015 a Consiliului de Mediere, în temeiul atribuției legale conferite de art. 17 alin. 1 din aceeași lege.

Astfel, C.P.M.J.-urile sunt asociații profesionale cu un specific deosebit. Întreaga activitate desfășurata de aceste asociații și de membrii lor este una de interes public.

Prevederile sus-citate nu obligă nici o persoană să facă parte, contrar voinței sale, dintr-o asociație profesionala. Înscrierea in C.P.M.J. constituie o condiție legala pentru a putea exercita profesia de mediator. Așadar, nu mediatorul este obligat să adere la asociația profesională (C.P.M.J.), ci calitatea de membru al asociației profesionale (C.P.M.J.) condiționează practicarea profesiei.

Libertatea alegerii profesiei, a meseriei și a locului de munca nu înseamnă că orice persoană, oricând și în orice condiții, poate exercita profesia sau meseria pe care o dorește. Alegerea profesiei și a meseriei presupune, înainte de toate, pregătirea și calificarea corespunzătoare în vederea exercitării acestora. Aceasta libertate este condiționată sau limitată și de alte criterii legale, justificate constituțional, cum ar fi, de exemplu: starea sănătății, aptitudinea și altele, determinate de specificul profesiei, meseriei ori al locului de muncă.

Astfel, reglementarea unor condiționări pentru exercitarea profesiei de mediator nu reprezintă o îngrădire a dreptului la asociere, la munca și nici a libertății de alegere a profesiei sau a locului de muncă – practica în deplina concordantă cu jurisprudența constantă a Curții Constituționale a României.

 

        Mugur Bogdan Mitroi                                                                                   Zeno Daniel Șuștac

Președinte Consiliul de mediere                                                      Vicepreședinte Consiliul de mediere

Anca Iacob – Membru Consiliul de mediere

Gabriela Ichim - Membru Consiliul de mediere

Ion Dedu - Membru Consiliul de mediere

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.