Caută pe site
09.12.2021
Hotărârea 121/25.11.2021 privind reglementarea și actualizarea dispozițiilor privind taxa profesionala
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
30.08.2016
Taxele percepute de Consiliul de Mediere începând cu anul 2012, actualizate prin Hotărârea nr.196 şi 197 din 25.02.2012, Hotărârilor nr.723 din 23.02.2013, Hotărârea 121/25.11.2021
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Str. Ion Ghica, nr. 4, sector 3, 030044
Telefoane: 021.330.25.61, 0786.331.743, 0786.331.746
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

COMUNICAT

[ Data ultimei modificări: 27.05.2011 ]

Vă comunicăm prin prezenta că în temeiul art. 17(1) din Legea 192/2006 privind medierea şi exercitarea profesiei de mediator a fost înfiinţat Consiliul de mediere,organism autonom cu personalitate juridică,de interes public.

În conformitate cu prevederile Legii 192/2006 astfel cum a fost modificată şi completată,Consiliul de mediere este singura autoritate cu atribuţii de reglementare şi control privind activitatea mediatorilor care are ca şi atribuţie legală apărarea intereselor mediatorilor autorizaţi astfel cum a fost mandatat prin art. 20 lit.a din lege.

Până la data comunicării prezentei, judecătoriile au acordat personalitate juridică  şi au înscris în Registrele Speciale ale Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflate la grefele lor entităţi juridice a căror denumire au generat şi continuă să genereze confuzie la nivel naţional cu privire la statutul profesional al membrilor acestora sau al căror  scop şi activitate sunt ilicite şi contravin ordinii publice creând un mare prejudiciu celorlalţi mediatori autorizaţi nemembrii ai acestor entităţi juridice.

În acest sens,în lipsa unei prevederi legale,vă solicităm sprijinul în a identifica entităţile juridice care urmează să dobândească sau au dobândit personalitate juridică şi care au cuprinse în denumirea lor şi în actele de înfiinţare(act constitutiv,statut)cuvintele mediere,mediator fie la singular,fie la plural precum şi cele ce utilizează sau care solicită avizul să utilizeze în denumirea lor termenul ”Naţional”alături de cuvintele mediere,mediator,medieri,mediatori,medierea etc.,în vederea îndeplinirii atribuţiei legale de control ce revine prin Legea 192/2006 şi prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare,Consiliului de mediere.

Consiliul de mediere are obligaţia legală să reprezinte şi să apere interesele tuturor mediatorilor autorizaţi, dar, neavând nici un text de lege care să îi permită accesul la această categorie de informaţii nu există posibilitatea exercitării atribuţiei de control inclusiv asupra respectării principiilor medierii, dar şi a respectării drepturilor de către unii mediatori autorizaţi care se constituie în astfel de entităţi juridice faţă de drepturile celorlalţi mediatori autorizaţi dar nemembrii ai respectivelor entităţi juridice care solicită acordarea personalităţii juridice şi identitate fiscală.

Vă mulţumim anticipat pentru sprijinul acordat şi sperăm intr-o bună colaborare cu instituţiile dumneavoastră.


Cu deosebită consideraţie,


Anca Elisabeta Ciucă

Preşedinte al Consiliului de mediere.

Copyright 2008 - 2022 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.