Caută pe site
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Consiliul de Mediere susţine modificarea Codului Muncii în sensul în care şi mediatorilor să le fie recunoscută calitatea de conciliator pentru stingerea conflictelor de muncă

[ Data ultimei modificări: 21.05.2019 ]

Stimaţi colegi,

Având în vederea faptul că, Legea 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare nu conţine prevederi privind soluţionarea amiabilă a conflictelor individuale de muncă, lăsând ca acestea să fie soluţionate de către instanţele de judecată, îndepărtând, astfel, relaţiile de muncă de la principiul consensualităţii şi al bunei credinţe, Consiliul de Mediere a depus toate diligenţele în vederea recunoşterii calităţii de conciliator şi mediatorilor specializaţi în legislaţia muncii, prevederi cuprinse în Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, în forma Proiectului de Lege depus la Senat, în cuprinsul art 232 se introduce alin. (4), care are următorul cuprins:

Conciliator poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii  sau, după caz, un mediator specializat în legislaţia muncii, care prin rolul său activ propune soluţii legale şi va stărui ca părţile să acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariaţilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele colective de muncă. Toate costurile generate de conciliere  sunt în sarcina angajatorului”.

Mihai Iulian MUNTEANU

Preşedinte

Copyright 2008 - 2019 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.