Caută pe site
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Instrucțiuni privind desfășurarea procesului de votare

[ Data ultimei modificări: 25.02.2019 ]

Instructiuni privind desfasurarea procesului de votare, conform Hotărârii  nr. 118/ 29.06.2018 (Proceduri de organizare a alegerilor membrilor Consiliului de mediere

1.       Organele de conducere ale corpurilor profesionale ale mediatorilor (reprezentanţii) au atribuţii de organizare şi desfăşurare a procesului de vot în fiecare judeţ.

2.       Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor sunt obligaţi să respecte instrucţiunile pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi calendarul alegerilor, care au fost adoptate prin hotărârea Consiliului de mediere.

3.        Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor au atribuţii privind organizarea spaţiului unde va avea loc procesul de vot.

4.       Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor preiau urnele, buletinele de vot, ştampila de control şi procesele-verbale transmise de către Comisia electorală şi asigură integritatea şi securitatea acestora până în ziua votului inclusiv.

5.         In ziua votului, Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor  pun la dispoziţie materialele primite şi supraveghează exercitarea votului direct şi secret de către mediatorii cu drept de vot.

6.         După încheierea votului, Reprezentanţii corpurilor profesionale ale mediatorilor expediază către Comisia electorală procesele-verbale, urnele integre şi sigilate, buletinele de vot nefolosite şi ştampila de control.

7.       Alegerea membrilor Consiliului de mediere se face pe baza votului exprimat direct şi secret, prin completarea unui singur buletin de vot pentru fiecare vot exprimat, depus în urnă.

8.       Fiecare mediator înscris pe lista de votanţi are dreptul să îşi exprime votul pe un singur buletin de vot, pentru minimum un candidat şi maximum nouă candidaţi pentru fiecare tur de alegeri.

9.       Votul se consideră valabil exprimat dacă au fost exprimate maximum nouă opţiuni, prin încercuirea numărului înscris în dreptul candidatului sau candidaţilor înregistraţi oficial prin tipărire în buletinul de vot.

10.   Votul nu este valabil exprimat dacă au fost exprimate mai mult de 9 (nouă) opţiuni pe un buletin de vot sau alte opţiuni decât cele tipărite iniţial în forma oficială a buletinului de vot. Votul nu este valabil dacă a fost exprimat pe un alt buletin de vot decat cel adoptat prin hotarare a Consiliului de mediere.

11.   Pentru confirmarea exprimării votului direct şi secret la urnă, fiecare mediator care şi-a exprimat votul va semna în lista de votanţi şi va aplica ştampila formei de exercitare a profesiei alături de semnătură.

12.    Orice înscrisuri pe buletinul de vot ce pot conduce la identificarea persoanei care şi-a exprimat votul atrag anularea respectivului buletin de vot.

Secretariatul Tehnic

Referinţe

Copyright 2008 - 2019 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.