Caută pe site
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR pentru Adunarea generală anuală a mediatorilor din județul Suceava

[ Data ultimei modificări: 12.02.2018 ]

În baza art. 83, alin.(1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015 şi intrată în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I-conform art.2 din hotărârea Consiliului de mediere,  organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județul Suceava (C.P.M.J. Suceava) organizează şi convoacă Adunarea generală anuală a mediatorilor din județul Suceava în ziua de vineri, 16 februarie 2018, orele 11.30 la Biblioteca județeană  Suceava, (lângă Hotel Bucovina).

La Adunarea generală anuală a mediatorilor din județul Suceava, în conformitate cu dispozițiile imperative ale  art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, participă toți mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscriși în Tabloul Mediatorilor din județul Suceava întocmit de Consiliul de mediere  şi care nu se află în situații ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.      

Ordinea de zi:

Raportul de activitate al organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județul Suceava (C.P.M.J. Suceava) pentru anul 2017;

  1. Raportul de activitate al reprezentantului ales al Comisiei privind relația cu sistemul judiciar de pe raza Curții de Apel Suceava pentru anul 2017;
  2. Propuneri  de măsuri privind  exercitarea activității organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județul Suceava (C.P.M.J. Suceava) pentru anul 2018;
  3. Propuneri  de măsuri pentru îmbunătățirea activității profesionale a mediatorilor din județul Suceava pentru anul 2018;
  4. Propuneri de strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi național pentru anul 2018;
  5. Delegarea mediatorilor reprezentanți din județul Suceava  pentru Conferința Națională a Mediatorilor, organizată în anul 2018 de către Consiliul de mediere, conform prevederilor art.86, alin.(1) din Statutul profesiei de mediator- normă de reprezentare: 1 delegat la fiecare 50 de mediatori din județ;
  6. Diverse.

La Adunarea generală anuală a mediatorilor din județul Suceava în conformitate cu dispozițiile imperative ale  art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, vor fi invitați sa participe toți mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscriși în Tabloul Mediatorilor din județul Suceava întocmit de Consiliul de mediere.

Prezenta Adunare generală anuală a mediatorilor din județul Suceava va avea loc pe data de 16.02.2018 la Biblioteca județeană IG Sbiera Suceava orele 11.30.

Suceava, 12.02.2018

Preşedinte, Daniela Cocriș

Vicepreşedinte, Nisteriuc Carmen

Vicepreşedinte, Poșchin Nicoleta

Copyright 2008 - 2019 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.