Caută pe site
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Comunicat de presă

[ Data ultimei modificări: 17.06.2016 ]

Consiliul de Mediere din România își exprimă protestul față de interpretarea dată de Curtea Constituționala a României dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, interpretare vădit contradictorie cu recomandările europene în domeniu și care restrânge drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor, în loc să le protejeze.

În data de 15.06.2016, Curtea Constituționala a României a admis excepția de neconstituționalitate privind dispozițiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, apreciind că aceste prevederi sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței.

Motivarea acestei decizii a C.C.R. nu a fost încă publicată. Din minuta acesteia, rezultă că, în rezolvarea excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 67 din Legea nr. 192/2006,C.C.R. își însușește teza statuată în Decizia I.C.C.J. – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penala nr. 9/2015 potrivit căreia încheierea unui acord de mediere este o cauză sui-generis care înlătura răspunderea penală, distinctă de împăcare. Însă C.C.R. apreciază mai departe că exista o limită temporală de aplicabilitate a medierii în materie penală, și anume până la citirea actului de sesizare a instanței cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea.

Atât timp cât încheierea unui acord de mediere este o cauza sui-generis care înlătura răspunderea penală, distinctă de împăcare, reglementată printr-o normă specială, derogatorie față de dreptul comun în materia penală, iar în norma specială (Legea nr. 192/2016) și în dreptul comun nu se instituie niciun termen de aplicabilitate a medierii ca o cauză de înlăturare a răspunderii penale, decizia C.C.R. de a stabili o limită temporală vine să adauge la lege acolo unde legea nu distinge, încălcând principiul fundamental de drept “ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus”, dar și recomandările europene în domeniu. În același timp, prin aceasta decizie, C.C.R. restrânge un drept fundamental al cetățenilor, în loc să le protejeze accesul la o opțiune flexibilă și cuprinzătoare, axată pe rezolvarea problemei și pe implicarea parților.

Medierea este singura procedură care oferă toata garanțiile respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, inclusiv prezumția de nevinovăție; dacă în cadrul unui proces la instanța de judecată sau în cadrul altor proceduri derulate de organele statului, drepturile fundamentale pot suferi limitări, în cadrul procedurii de mediere părțile își păstrează integral toate drepturile și libertățile; mai mult, au garanția confidențialității 100%.

Imediat după publicarea motivării Deciziei C.C.R. menționate, Consiliul de Mediere va înainta un nou protest instituțiilor europene relevante cu privire la modalitatea în care autoritățile române înțeleg să aplice în legislația și practica naționala recomandările și normele legale emise în materia medierii la nivel european.

Mugur Bogdan Mitroi

Președinte Consiliul de Mediere

Copyright 2008 - 2019 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.