Caută pe site
31.10.2019
DETALII ORGANIZATORICE PRIVIND CONFERINȚA NAȚIONALĂ A MEDIATORILOR 2019
01.02.2019
Hotărârea 10/31.01.2019 de constituire a comisiilor pentru alegeri 2019 și procedurile acestora
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Bld. Nicolae Bălcescu nr. 17-19, sector 1, Bucureşti
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

Comunicat către ANPC

[ Data ultimei modificări: 20.05.2015 ]

Către Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorului,

 

Ca urmare a solicitării ANPC de a analiza și aviza propunerea dumneavoastră, conform competentelor Consiliului de Mediere, în vederea reglementării SAL în materie de consum, suntem în măsură să vă comunicăm următoarele:

Orice mediator autorizat din Romania are conform Legii nr. 192/2006 competenta de a media orice tip de dispute/litigii și implicit, de a media în domeniul protecției consumatorilor. Medierea este principala procedura SAL din Romania iar profesioniștii domeniului, certificați după cele mai bune standarde UE în domeniul rezolvării alternative, pe cale amiabilă a conflictelor, sunt profesioniștii cu cea mai largă acoperire și cea mai vastă expertiză în rândul practicienilor SAL din Romania. La acest moment există o evidenta unică a formelor de exercitare a profesiei de mediator, din anul 2008 acestea fiind înregistrate într-un registru special. Responsabilitatea certificării acestor entități SAL existente îi revine din anul 2008 Consiliului de mediere, organism de control și reglementare în domeniu. În cadrul Consiliului de Mediere funcționează un departament specializat denumit “Departamentul SAL-SOL”, fiind înființat un registru specializat pe acest domeniu.

Consiliul de mediere în baza Legii nr. 192/2006 coroborat cu pct. 15, pct.19 și pct.24 din Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului, reprezintă autoritatea publică centrală în domeniul metodelor alternative de soluționare a conflictelor și pe cale de consecință și în materie de consum.

Consiliul de mediere autorizează profesioniștii în domeniu și reglementează activitatea acestora, aceștia îndeplinind condițiile de certificare SAL.

Astfel, propunerea dumneavoastră de proiect legislativ transmisă Consiliului nu corespunde cadrului general impus de Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului și considerăm că instituția dumneavoastră nu îndeplinește condițiile menționate în pct. 37 cu privire la cerințele de calitate în cazul procedurilor SAL, expertiza în domeniul soluționării alternative a litigiilor în înțelesul reglementărilor europene, bunele practici în domeniu, recunoașterea națională și internaționala în domeniul Alternative Dispute Resolution, procedurile de lucru, profesioniștii existenți în domeniului rezolvării alternative a disputelor (SAL) precum și principiile de desfășurare a activității (expertiza, independența, imparțialitate).

În conformitate cu principiile Recomandării Comisiei din 4 aprilie 2001, cu privire la principiile aplicabile organelor extrajudiciare însărcinate cu soluționarea consensuală a litigiilor consumatorilor, principii transpuse în mod expres în Directiva 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului,  imparțialitatea trebuie să fie garantată prin următoarele măsuri cu privire la responsabilii procedurii:

    -  Să fie numiți pe o durată fixă de timp pe parcursul căreia nu pot fi destituiți fără just motiv;

    -  Să nu fie în conflict de interese presupus sau real cu una din cele doua părți;

   - Să furnizeze celor două parți informații cu privire la imparțialitatea și competența lor înainte de începerea procedurii.

Întrucât ANPC este un organism de control și sancționare, conform pct. 17 din Directiva, procedurile interne de instrumentare a reclamațiilor în cadrul ANPC pot constitui un mijloc eficace de soluționare a litigiilor în materie de consum DOAR într-o etapă “timpurie”.

Considerăm că nicio structură înființata în cadrul instituției denumită Autoritatea Naționala Pentru Protecția Consumatorilor nu poate fi imparțială în cadrul unor proceduri SAL date fiind denumirea și atribuțiile ANPC, acest lucru fiind în măsura a institui un regim nefavorabil comercianților, regim care depășește cerințele atingerii obiectivelor Directivei.

 

Coordonator Departament SAL-SOL al Consiliului de Mediere

Dr. Zeno Șuștac

Vicepreședinte Consiliul de Mediere

 

 

                                                                          Mugur Bogdan Mitroi

Președinte Consiliul de mediere

Copyright 2008 - 2019 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.