Caută pe site
18.03.2015
Comunicat - Comisia de Validare a Voturilor
07.03.2015
LISTELE mediatorilor cu drept de vot pe cele două categorii de opțiuni de vot: ”la urnă” și ”prin corespondență”
06.03.2015
CALENDARUL ALEGERILOR membrilor Consiliului de mediere - 2015
02.03.2015
Instrucțiuni privind exprimarea votului ”la urnă” și ”prin corespondență”
02.03.2015
Decizii privind procedurile exercitării dreptului de vot ”prin corespondență” și ”la urnă”
27.02.2015
LISTA FINALĂ a candidaților pentru dobândirea calității de membru în Consiliul de mediere - 2015
21.02.2015
DECIZIA Comisiei Electorale cu privire la validarea candidaturilor pentru alegerile membrilor Consiliului de mediere
18.02.2015
TABEL cu mediatorii care au depus Dosarul de candidatură în perioada 04-14.02.2015, actualizat la 18.02.2015
11.02.2015
PROCEDURILE DE ORGANIZARE A ALEGERILOR membrilor Consiliului de mediere - 2015
02.02.2015
TABLOUL MEDIATORILOR Autorizaţi, actualizat la 31.01.2015
02.02.2015
LISTA FINALĂ a mediatorilor cu drept de vot, actualizată la data de 02.02.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Piaţa Sf. Ştefan, nr. 7,sector 2,cod 023998
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - vineri între orele 11:00 - 15:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2005;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

Centrul de Mediere al Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti - modalitate moderna si rapida de solutionare a conflictelor

[ Data ultimei modificări: 16.11.2009 ]

 

In baza  articolului 4 lit. i din Legea nr. 335/2007, a camerelor de comert din Romania articolului 62 din Statutul CCIB si articolului 22 din Legea nr. 192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,  Colegiul de Conducere al CCIB a decis, in sedinta sa din 21 octombrie a.c., sa infiinteze Centrul de Mediere, structura fara personalitate juridica a Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti.

Centrul de Mediere are sediul la Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti si functioneaza  in cadrul Directiei Relatii Publice, Juridic si Produse Camerale, iar CCIB asigura spatiul, personalul necesar secretariatului tehnic si celelalte conditii necesare desfasurarii activitatii acestei structuri.

In cadrul aceleasi sedinte s-a aprobat, de asemenea, Regulamentul de organizare si functionare al Centrului de Mediere al CCIB, precum si infiintarea unui Consiliu Consultativ, care va coordona activitatea  Centrului de Mediere, compus din 6 persoane nominalizate de Colegiul de Conducere al CCIB.

Centrul de Mediere al CCIB pune astfel la dispozitia intreprinzatorilor o modalitate de rezolvare amiabila a diferendelor ivite in relatiile de afaceri, interne sau internationale, dar si a conflictelor civile si comerciale, prin procedura medierii, cu respectarea Directivei (IP/08/628) privind medierea în dreptul civil  şi dreptului comercial adoptată de Parlamentul European în 2008, a Codului de etica al CCIB, a Codului de etica  si deontologie profesionala al mediatorilor autorizati.

                Activitatea concreta de mediere a Centrului de Mediere al CCIB va fi realizata de mediatori autorizati inscrisi in Tabloul Mediatorilor, in conformitate cu reglementarile Consiliului de Mediere. In acest sens, potrivit Regulamentului, Consiliul Consultativ  intocmeste si actualizeaza lista mediatorilor care se inscriu in cerintele activitatii Centrului de Mediere al CCIB si stabileste cadrul de colaborare intre Centrul de Mediere al CCIB si mediatorii autorizati, precum si cu alte structuri in domeniul medierii, pe baza unor acorduri de parteneriat.

Copyright 2008 - 2013 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.