Caută pe site
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL BIHOR

[ Data ultimei modificări: 10.04.2017 ]

În baza art. 83, alin.(1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015  Corpul Profesional al Mediatorilor din Judeţul Bihor (C.P.M.J. Bihor) prin președinte Florica Vîrtop și vicepreședinte Rath-Bosca Laura Dumitrana convoacă:

                                  

 ADUNAREA GENERALA ANUALA a MEDIATORILOR din judeţul BIHOR  miercuri, 12 aprilie 2017, orele 17.00  în sala AMFITEATRU a Bibliotecii Judetene ,,Gheorghe Sincai,, cu sediul în Oradea str.Armatei Române nr.1A, cu următoarea

 

ORDINE DE ZI:

 

           

  1. Raportul de activitate al organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor din Judeţul Bihor  pentru anul 2016;
  2. Raportul de activitate al reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Oradea pentru anul 2016;
  3. Propuneri  de măsuri privind   exercitarea activităţii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor  din Judeţul Bihor  pentru anul 2017;
  4. Propuneri  de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor din judeţul Bihor pentru anul 2017;
  5. Propuneri de strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional pentru anul 2017;
  6. Delegarea mediatorilor reprezentanţi pentru Conferinţa Naţională a Mediatorilor, organizată de către Consiliul de Mediere  în anul 2017 ( normă de reprezentare: 1 delegat la fiecare 50 de mediatori din Corpul profesional)
    1. Diverse

 

În conformitate cu dispoziţiile  art. 83 alin.(1) litera( b) din Statutul profesiei de mediator, la Adunarea Generală anuală a mediatorilor din Județul Bihor participă  toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din Județul Bihor întocmit de Consiliul de mediere  şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

 

Președinte: FLORICA VÎRTOP

Vicepreşedinte: RATH- BOSCA LAURA DUMITRANA

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.