Caută pe site
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL CLUJ

[ Data ultimei modificări: 26.02.2016 ]

În baza art. 83, alin.(1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015 şi intrată în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I-conform art.2 din hotărârea Consiliului de Mediere, organele de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Cluj (C.P.M.J. Cluj) organizează şi convoacă Adunarea Generală Anuală a Mediatorilor din judeţul Cluj în ziua de 10 Martie 2016, orele 18:00 la Biblioteca Județeană ”Octavian Goga”, Calea Dorobanților, nr.104.

        La Adunarea Generală Anuală a mediatorilor din judeţul Cluj, în conformitate cu dispoziţiile imperative ale art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, participă toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din județul Cluj întocmit de Consiliul de Mediere  şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea raportului de activitate a organelor de conducere ale CPMJ Cluj;
  2. Prezentarea raportului de activitate a reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Cluj;
  3. Aprobarea planului de activităţi pentru anul 2016;
  4. Delegarea mediatorilor reprezentanţi din judeţul Cluj pentru Conferinţa Naţională a Mediatorilor, organizată în anul 2016 de către Consiliul de Mediere, conform prevederilor art.83, alin.(1), lit. g din Statutul profesiei de mediator - normă de reprezentare: 1 delegat la fiecare 50 de mediatori din judeţ;
  5. Dezbateri privind drepturile şi obligaţiile mediatorilor, formarea profesională continuă şi întocmirea listei cu mediatorii care doresc să desfăşoare activitatea de mediator îndrumator, conform Statutului privind profesia de mediator;
  6. Diverse

Prezenta Adunare Generală Anuală a mediatorilor din judeţul Cluj are în vedere Hotărârea nr. 1/25 februarie 2016, prin care s-a stabilit organizarea şi convocarea Adunării Generale anuale a mediatorilor din judeţul Cluj conform prevederilor Statutul profesiei de mediator.

Pentru o mai bună organizare, este necesară confirmarea prezenței la lucrările Adunării Generale anuale, până cel târziu 7 Martie 2016.

 

Cîrlig Aurora - Președinte C.P.M.J. CLUJ

Chiorean Laura-Elena - Vicepreşedinte C.P.M.J. CLUJ

Graur Victoria - Vicepreşedinte C.P.M.J. CLUJ

Copyright 2008 - 2017 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.