Caută pe site
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL VASLUI

[ Data ultimei modificări: 16.02.2016 ]

                  Prin prezenta vă comunicăm că am convocat Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţul Vaslui, în baza art. 83, alin. (1), litera a) din Statutul profesiei de mediator, aprobat prin Hotărârea nr. 39/18 iulie 2015 a Consiliului de mediere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 bis din 30 iulie 2015 şi intrată în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I-conform art.2 din hotărârea Consiliului de mediere,  în ziua de sâmbătă, 27 februarie 2016, orele 10,00 la Sala mică - Centrul de Relaţii şi Afaceri din municipiul Vaslui, lângă OMV.

            La Adunarea generală anuală a mediatorilor din judeţul Iaşi, în conformitate cu dispoziţiile imperative ale art. 83, alin.(1), litera b) din Statutul profesiei de mediator, participă toţi mediatorii cu drept de exercitare a profesiei, adică înscrişi în Tabloul Mediatorilor din județul Iaşi întocmit de Consiliul de mediere  şi care nu se află în situaţii ce atrag incompatibilitatea ori suspendarea dreptului de exercițiu al profesiei.

            Ordinea de zi:

  1. Raportul de activitate al organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Vaslui (C.P.M.J. Vaslui) pentru anul 2015;
  2. Raportul de activitate al reprezentantului ales al Comisiei privind relaţia cu sistemul judiciar de pe raza Curţii de Apel Iaşi pentru anul 2015;
  3. Propuneri de măsuri privind exercitarea activităţii organelor de conducere ale Corpului Profesional al Mediatorilor Autorizaţi din Judeţul Vaslui (C.P.M.J. Vaslui) pentru anul 2016;
  4. Propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii profesionale a mediatorilor din judeţul Vaslui pentru anul 2016;
  5. Propuneri de strategii de dezvoltare şi promovare a profesiei de mediator la nivel local şi naţional pentru anul 2016;
  6. Delegarea mediatorilor reprezentanţi din judeţul Vaslui, pentru Conferinţa Naţională a Mediatorilor, organizată în anul 2016 de către Consiliul de Mediere, conform prevederilor art. 86, alin. (1) din Statutul profesiei de mediator - normă de reprezentare: 1 delegat la fiecare 50 de mediatori din judeţ;
  7. Diverse.

            Prezenta Adunare generală anuală a mediatorilor din judeţul Vaslui are în vedere Hotărârea nr. 1 din ianuarie 2016 prin care s-a stabilit, în prima şedinţă din luna ianuarie 2016, organizarea şi convocarea Adunării generale anuale a mediatorilor din judeţul Vaslui până cel mai târziu la finele lunii februarie, în baza art. 84, alin. (1) din Statutul profesiei de mediator, prin afişare la sediul provizoriu al CPMJ Vaslui, telefonic, prin email şi prin publicare in ziarele locale în termenul legal.

 

IRIMIA Traian-Claudy - Președinte C.P.M.J. Vaslui

CLĂTINICI Daniela - Vicepreședinte C.P.M.J. Vaslui

CHIRILĂ Diana-Alice - Vicepreședinte C.P.M.J. Vaslui

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.