Caută pe site
03.07.2018
REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE ORGANIZARE INTERNA ALE CONSILIULUI DE MEDIERE PENTRU PROTECȚIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
27.06.2018
Pe fondul adoptării modificărilor la legea medierii, crește numărul solicitărilor de reactivare profesională
24.05.2018
Regularizarea documentelor care atestă calitatea de mediator - condiție esențială pentru eficiența actului profesional, în condițiile modificărilor legislative!
04.08.2017
Malpraxis medical - FORMULAR DE CONTACT
15.06.2017
Actualizarea datelor publicate în Tabloul Mediatorilor până la 01.07.2017
08.06.2017
Exemple de practică judiciară sub aspectul obligării formelor de exercitare la plata taxelor anuale profesionale
29.05.2017
Comunicat - Important
17.05.2017
Proiectul de modificare și completare a Legii 192/2006 privind medierea, în varianta adoptată de Senatul României
08.05.2017
Regulamentul de organizare și funcționare a departamentului SAL-SOL
08.05.2017
Hotărârea privind înființarea departamentului SAL în cadrul Consiliului de Mediere
13.09.2016
Informare
10.08.2016
Hotărârea O 30/08.08.2016
29.02.2016
Relocare a sediului Consiliului de mediere
26.02.2016
Inregistrarea la Parlament a proiectului privind modificarea legii nr. 192/2006
20.10.2015
LEGISLAŢIE EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL MEDIERII
20.07.2015
Statutul profesiei de mediator - adoptat în ședința Consiliului de Mediere din data de 18.07.2015
 

Pentru ultimele noutăţi în domeniul
medierii vă puteţi înscrie la newsletterul
nostru introducând adresa dvs. de email

 
Bucureşti, Şos. Nicolae Titulescu nr. 88B, sector 1, Bucureşti,cod poştal 011135
Telefoane: 021.315.25.28, 021.330.25.60, 021.330.25.61
Fax: 021.330.25.28
Email: secretariat@cmediere.ro
Program cu publicul: luni - joi între orele 11:00 - 15:00 și vineri 10:00 - 12:00
 
 

Consiliul de Mediere este operator de date cu caracter personal avand număr de înregistrare 10723 din 02.02.2009

Consiliul de Mediere este certificat pentru standardele
ISO 9001:2008; ISO/IEC 27001:2013;

Consiliul de mediere a fost înfiinţat în baza Legii 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, modificată şi completată prin Legea 370/2009, OG 13/2010 pentru transpunerea Directivei Servicii şi prin Legea nr 202/2010.

 
 

 

CONVOCATOR ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A MEDIATORILOR DIN JUDEŢUL VÂLCEA

[ Data ultimei modificări: 10.02.2016 ]

       În conformitate cu art. 84 si urm. din Statutul PROFESIEI DE MEDIATOR, se convoacă mediatorii din Corpul Profesional al Mediatorilor Autorizați din Județul Vâlcea la adunarea generală anuală a mediatorilor din județul Vâlcea de luni, 29.02.2016, ora 1600 la adresa din clădirea Federalcoop, strada Carol I, nr.1, etaj II, camera 24, Râmnicu Vâlcea, Vâlcea.

ORDINEA DE ZI:

-          Aprobarea planului anual de activități pentru 2016;

-          Prezentarea raportul  de activitate al organelor de conducere ale C.P.M.J Vâlcea;

-          Delegarea mediatorului care va participa, alături de organele de conducere ale C.P.M.J Vâlcea,  la Conferința națională  a mediatorilor;

-          Întocmirea listei cu mediatorii care doresc să desfășoare activitatea de mediator îndrumător;

-          Diverse.

Pe ordinea de zi pot fi introduse şi alte solicitări ale mediatorilor, în conformitate cu prevederile Statutului.

Votul se exprimă personal. Mediatorul membru al C.P.M.J Vâlcea nu poate delega exercitarea dreptului său de vot unui alt mediator.

Organele de conducere ale C.P.M.J

Iuliana Simona Preda, Preşedinte

Ana Cristina Margu, Vicepreşedinte

Gheorghe Rădescu, Vicepreşedinte

 

Referinţe

Copyright 2008 - 2018 - Consiliul de Mediere
Organism autonom de interes public, autoritate naţională de reglementare în domeniul medierii înfiinţată prin Legea 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.